တကယ္ေတာ့ အရွံုးေပးတယ္ဆိုတာ ႀကီးျမတ္တဲ့ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းပါပဲ 1

တကယ္ေတာ့ အရွံုးေပးတယ္ဆိုတာ ႀကီးျမတ္တဲ့ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းပါပဲ

June 10, 2019 Ko Toe 0

သည္းခံျခင္းမရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ ကုသိုလ္အရနည္းတယ္..ေမတၱာထားျခင္း သည္းခံခြင့္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ မိမိက အရံႈးေပးလိုက္တာဟာ အႏိုင္ရျခင္းပဲျဖစ္တယ္..သည္းခံၿပီး တုန္႔ျပန္မႈမျပဳတဲ့ပုဂၢိဳလ္ သည္းခံျခင္းတရားလက္ကိုင္ထားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ကသာလ်ွင္ အႏိုင္ရတာပါ စိတ္ဆိုးေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကိုတုန္႔ျပန္ၿပီးေတာ့ စိတ္ဆိုးလိုိ႔ရွိရင္နဂိုစိတ္ဆိုးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ထက္ ပိုမိုက္မဲရာေရာက္တယ္..ေဒါသကို ေဒါသနဲ႔ျပန္တုန္႔ျပန္ရင္ ပိုမိုက္မဲရာေရာက္တယ္.. သူတစ္ပါးက ကိုယ့္အေပၚေဒါသျဖစ္လာတယ္ဆိုတာ သိလို႔ရွိရင္သတိနဲ႔ ေမတၱာနဲ႔ ခႏၲီနဲ႔ ဒီလိုသည္းခံခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ပဲ တုန္႔ျပန္ပါတစ္ျခားနည္းနဲ႔ မတုန္႔ျပန္ပါနဲ႔..အဲဒီလို တုန္႔ျပန္ျခင္းကိုေလာကလူသားေတြက အရံႈးလို႔ထင္ၾကတယ္.. တစ္ကယ္ေတာ့ေအာင္ႏိုင္ခဲတဲ့ […]