မုိင္းယန္းၿမိဳ႕ပို႔ေဆာင္မည့္္ ပြိဳင့္ – 5 စက္ေသနတ္က်ည္ ၄၀၀ ခန္႔ကို တာခ်ီလိတ္တြင္ဖမ္းမိ

တာခ်ီလိတ္၊ ဇြန္ ၂၀ (သတင္းတမန္)

ထုိင္းနုိင္ငံ မယ္ဆိုင္ေခ်ာင္းအနီးမွတင္ေဆာင္လာၿပီး မိုင္းယန္းၿမိဳ႕သို႔ပို႔ မည့္ ပြိဳင့္-5 စက္ေသနတ္က်ည္ဆံ ၃၉၇ ေတာင့့္ကို တာခ်ီလိတ္တြင္ ယေန႔ ေန႔လည္းကဖမ္းဆီးရမိလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

မုိင္းယန္းၿမိဳ႕ပို႔ေဆာင္မည့္္  ပြိဳင့္ - 5 စက္ေသနတ္က်ည္ ၄၀၀ ခန္႔ကို  တာခ်ီလိတ္တြင္ဖမ္းမိ 1

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ မယ္ယန္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံမွသိရသည္။

မုိင္းယန္းၿမိဳ႕ပို႔ေဆာင္မည့္္  ပြိဳင့္ - 5 စက္ေသနတ္က်ည္ ၄၀၀ ခန္႔ကို  တာခ်ီလိတ္တြင္ဖမ္းမိ 2

တာခ်ီလိတ္ဘက္မွ မုိင္းယန္ၿမိဳ႕သို႔ထြက္ခြာလာသည့္ ဦးဆမ္ပ်န္း ဆိုသူေမာင္းႏွင္ေသာ ပရိုေဘာက္ယဥ္ကို စစ္ေဆးရာ အဆိုပါ စက္ေသနတ္က်ည္ဆံမ်ာုးကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲကဆိုသည္။

မုိင္းယန္းၿမိဳ႕ပို႔ေဆာင္မည့္္  ပြိဳင့္ - 5 စက္ေသနတ္က်ည္ ၄၀၀ ခန္႔ကို  တာခ်ီလိတ္တြင္ဖမ္းမိ 3

အဆိုပါ က်ည္ဆံမ်ားကို ထုိငး္နုိင္ငံ မယ္ဆိုင္ေခ်ာင္းအနီးနားမွတင္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး မိုင္းယန္းၿမိဳ႕ အိုက္ပ်င္ရြာသို႔ပို႔ေဆာင္မည္ဟု ယဥ္ေမာင္း ဦးဆမ္ပ်န္းက ထြက္ဆိုေၾကာင္း သိရသည္။

မုိင္းယန္းၿမိဳ႕ပို႔ေဆာင္မည့္္  ပြိဳင့္ - 5 စက္ေသနတ္က်ည္ ၄၀၀ ခန္႔ကို  တာခ်ီလိတ္တြင္ဖမ္းမိ 4

လက္ရွိတြင္ ယာဥ္ေမာင္းဦးဆမ္းပ်န္း ႏွင့္ သက္ေသခံပစၥည္းက်ည္ဆံမ်ားကို တာခ်ီလိတ္(စစ္ဗ်ဴဟာ) က ေခၚေဆာင္သြားၿပီး စစ္ေဆးၿပီးပါက ဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

#(သတင္းတမန္) Photo- တာခ်ီလိတ္ရဲတပ္ဖြဲ႕