မိမိဇနီးကို အလိုမတူပဲ အဓမၼျပုက်င့္လ်ွင္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ အထိ ျပစ္ဒဏ္တိုးျမွင့္

မိမိဇနီးကို အလိုမတူပဲအဓမၼျပုက်င့္လ်ွင္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၂၀ အထိ ျပစ္ဒဏ္တိုးျမွင့္

မိမိဇနီးကို အလိုမတူပဲ အဓမၼျပုက်င့္လ်ွင္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ အထိ ျပစ္ဒဏ္တိုးျမွင့္ 1

မိမိဇနီးကို အလိုမတူပဲ အဓမၼျပုက်င့္လ်ွင္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ အထိ ျပစ္ဒဏ္တိုးျမွင့္ 2

မိမိဇနီးကို အလိုမတူပဲ အဓမၼျပုက်င့္လ်ွင္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ အထိ ျပစ္ဒဏ္တိုးျမွင့္ 3

မိမိဇနီးကို အလိုမတူပဲ အဓမၼျပုက်င့္လ်ွင္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ အထိ ျပစ္ဒဏ္တိုးျမွင့္ 4

ကဲအားလံုးေသာအမ်ိဳးသားေတြ သတိသာထားၾကပါဗ်ာ ဟိုက ဟင့္အင္…ဆိုတာနဲ႔ ေရွ႕တိုးဖို႔ေတာ့နည္းနည္းေလးမွစိတ္မကူးၾကနဲ႔ေနာ္ အခန္႔မသက့္လို႔တိုင္ရင္ ေထာင္ဒဏ္ (၂၀)ႏွစ္ မျဖစ္မေနဆႏၵရွိေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေသခ်ာေလးရွိခိုးေတာင္းပန္ၿပီး အဆင္ေျပမွ ဆက္ျပဳၾကပါကုန္….😁😁😁