အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ သေဘာမ်ိဳး မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မွု ခံရပါက အားလုံးႏွင့္အတူ ခုခံကာကြယ္မည္ဟု ” ဝ ” အဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္

အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ သေဘာမ်ိဳး မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မွု ခံရပါက အားလုံးႏွင့္အတူ ခုခံကာကြယ္မည္ဟု ” ဝ ” ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP/UWSA) က ဇြန္ ၆ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

ဇြန္ ၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ တပ္မေတာ္ စစ္သမိုင္းျပတိုက္၌ တပ္မေတာ္၏ ျပည္သူအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မွုဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ” ဝ ” အဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မွု ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ဇြန္လ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ မိုင္းလားအဖြဲ႕ (NDAA) ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္မည္လားဟု ေမးျမန္းခဲ့ရာ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးနိုင္ဦးက ”မိုင္းလား ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရွိတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း သိရပါတယ္။

သူတို႔ ေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဖိတ္မယ္လို႔ သိထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ေတာ့ တက္ မတက္ကေတာ့ သူတို႔ရဲ့ ေဆာင္ရြက္မွုအေပၚ မူတည္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္က လုပ္ခဲ့တဲ့ ‘၀’ ေပါ့။ သူတို႔ရဲ့ စစ္ေရးၿပ အခမ္းအနားမွာ လက္နက္ကိုင္ၿပီးေတာ့ စစ္ေရးျပခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီစစ္ေရးၿပ အခမ္းအနားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ‘၀’ အေနနဲ႔ေတာ့ စင္ၿပိဳင္အစိုးရ သေဘာမ်ိဳး၊ စင္ၿပိဳင္ တပ္မေတာ္ သေဘာမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္တာလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဒီအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ျခင္း မရွိတာပါ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဒါသည္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ အစြမ္းကုန္ သည္းခံထားတဲ့ အေနအထားလို႔ ေျဖၾကားလိုပါတယ္” ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ သေဘာမ်ိဳး မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မွု ခံရပါက  အားလုံးႏွင့္အတူ ခုခံကာကြယ္မည္ဟု " ဝ " အဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္ 1

ထိုကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ” ဝ ” အဖြဲ႕က ေၾကညာခ်က္္ ျပန္လည္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ တပ္မေတာ္၏ ဆီေလ်ာ္မွုမရွိေသာ ေျပာဆိုမွုသည္ ၎တို႔၏ အပိုင္းက႑သာျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္၍ မရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔ ” ဝ ” ျပည္နယ္ အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ကို ရန္သူသကဲ့သို႔ သေဘာ မထားေၾကာင္း၊ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ရန္သူကဲ့သို႔ သေဘာမထားေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးကို ” ဝ ” ျပည္နယ္က မိတ္ေဆြသကဲ့သို႔ သေဘာထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

” ဝ ” ျပည္နယ္ ဧၿပီ ၁၇ ရက္ေန႔ ပြဲေတာ္၏ ေခါင္းစဥ္မွာ ” ဝ ” ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ သေဘာမ်ိဳး မရွိေၾကာင္း၊ သမိုင္းစဥ္ဆက္အရ ျမန္မာနို္င္ငံရွိ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အေရးႀကီးသည့္ ပြဲေတာ္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳရာတြင္ အလားတူ စစ္ေရးၿပ အခမ္းအနား က်င္းပေလ့ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ” ဝ ” ျပည္နယ္ တစ္ခုတည္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပင္ပမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ ကိစၥရပ္အေပၚ အေတြးမလြန္ရန္ ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုမွ မခြဲထြက္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရး မေတာင္းဆိုေရး၊ ” ဝ” ျပည္နယ္သည္ ျပည္ေထာင္စု၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ေရး ဆိုသည့္ ” ဝ ” ျပည္နယ္၏ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ကို ထပ္မံ ေၾကညာအပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသည္ ျပည္ပရန္သူ ဝင္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္မွုကို ခံရသည့္အခ်ိန္တြင္ ” ဝ ” ျပည္နယ္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္

အျခား တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံတို႔ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေၿမ တည္တံ့ခိုင္ျမဲမွုအတြက္ ခုခံ ကာကြယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ” ဝ ” ျပည္နယ္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္သည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ ျပည္ပရန္သူ က်ဴးေက်ာ္မွုကို လက္တြဲ ခုခံတိုက္ခဲ့သကဲ့သို႔ ေနာက္ေနာင္တြင္လည္း ျပည္ပရန္သူ ဝင္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္မွုမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕သည့္အခါတြင္ ဤကဲ့သို႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ” ဝ ” အဖြဲ႕က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

 

Unicode Version ျဖင့္ဖတ္ရန္

 

အစိုးရနှင့် တပ်မတော်ကို ယှဉ်ပြိုင်သည့် သဘောမျိုး မရှိကြောင်းနှင့် ပြည်ပကျူးကျော်မှု ခံရပါက အားလုံးနှင့်အတူ ခုခံကာကွယ်မည်ဟု ” ဝ ” သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ (UWSP/UWSA) က ဇွန် ၆ရက်တွင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်သည်။

ဇွန် ၂ ရက်က နေပြည်တော်ရှိ တပ်မတော် စစ်သမိုင်းပြတိုက်၌ တပ်မတော်၏ ပြည်သူအကျိုးပြု လုပ်ငန်းများနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် ” ဝ ” အဖွဲ့၏ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှု နှစ် (၃၀) ပြည့် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း မရှိသည့်အတွက် ဇွန်လ နောက်ဆုံးပတ်တွင် ပြုလုပ်မည့် မိုင်းလားအဖွဲ့ (NDAA) နှစ် (၃၀) ပြည့် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်မည်လားဟု မေးမြန်းခဲ့ရာ တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ် စိုးနိုင်ဦးက ”မိုင်းလား နှစ် ၃၀ ပြည့် ဆောင်ရွက်ဖို့ ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့လည်း သိရပါတယ်။ သူတို့ ခေါင်းဆောင် ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ကို ဖိတ်မယ်လို့ သိထားပါတယ်။

ဒါပေမဲ့လို့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့တော့ တက် မတက်ကတော့ သူတို့ရဲ့ ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် မူတည်ပြီး ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်က လုပ်ခဲ့တဲ့ ‘၀’ ပေါ့။ သူတို့ရဲ့ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားမှာ လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့ စစ်ရေးပြခဲ့တာ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီစစ်ရေးပြ အခမ်းအနားကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ‘၀’ အနေနဲ့တော့ စင်ပြိုင်အစိုးရ သဘောမျိုး၊ စင်ပြိုင် တပ်မတော် သဘောမျိုး ဆောင်ရွက်တာလို့ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ တပ်မတော်အနေနဲ့ ဒီအခမ်းအနားကို တက်ရောက်ခြင်း မရှိတာပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ဒါသည် တပ်မတော်အနေနဲ့ အစွမ်းကုန် သည်းခံထားတဲ့ အနေအထားလို့ ဖြေကြားလိုပါတယ်” ပြောကြားသည်။

အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ သေဘာမ်ိဳး မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မွု ခံရပါက  အားလုံးႏွင့္အတူ ခုခံကာကြယ္မည္ဟု " ဝ " အဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္ 1

ထိုကဲ့သို့ တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြားချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ” ဝ ” အဖွဲ့က ကြေညာချက်် ပြန်လည် ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာတွင် တပ်မတော်၏ ဆီလျော်မှုမရှိသော ပြောဆိုမှုသည် ၎င်းတို့၏ အပိုင်းကဏ္ဍသာဖြစ်ပြီး မိမိတို့အနေဖြင့် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်၍ မရကြောင်း၊ သို့သော်လည်း မိမိတို့ ” ဝ ” ပြည်နယ် အနေဖြင့် တပ်မတော်ကို ရန်သူသကဲ့သို့ သဘော မထားကြောင်း၊ အခြားတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း ရန်သူကဲ့သို့ သဘောမထားကြောင်း၊ တပ်မတော်နှင့် အခြားတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးကို ” ဝ ” ပြည်နယ်က မိတ်ဆွေသကဲ့သို့ သဘောထားကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။

” ဝ ” ပြည်နယ် ဧပြီ ၁၇ ရက်နေ့ ပွဲတော်၏ ခေါင်းစဉ်မှာ ” ဝ ” ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ခြင်း နှစ် (၃၀) ပြည့် ဂုဏ်ပြုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရနှင့် တပ်မတော်ကို ယှဉ်ပြိုင်သည့် သဘောမျိုး မရှိကြောင်း၊ သမိုင်းစဉ်ဆက်အရ မြန်မာနို်င်ငံရှိ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်များသည် မိမိတို့၏ အရေးကြီးသည့် ပွဲတော်များကို ဂုဏ်ပြုရာတွင် အလားတူ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနား ကျင်းပလေ့ရှိကြောင်း၊ မိမိတို့ ” ဝ ” ပြည်နယ် တစ်ခုတည်း မဟုတ်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ အစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် ပြင်ပများအနေဖြင့် အဆိုပါ ကိစ္စရပ်အပေါ် အတွေးမလွန်ရန် ပြောကြားလိုကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

ပြည်ထောင်စုမှ မခွဲထွက်ရေး၊ လွတ်လပ်ရေး မတောင်းဆိုရေး၊ ” ဝ” ပြည်နယ်သည် ပြည်ထောင်စု၏ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်ရေး ဆိုသည့် ” ဝ ” ပြည်နယ်၏ သဘောထား ရပ်တည်ချက်ကို ထပ်မံ ကြေညာအပ်ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုသည် ပြည်ပရန်သူ ဝင်ရောက် ကျူးကျော်မှုကို ခံရသည့်အချိန်တွင် ” ဝ ” ပြည်နယ် သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော်အနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့်

အခြား တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံတို့နှင့်အတူ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုအတွက် ခုခံ ကာကွယ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ ” ဝ ” ပြည်နယ် သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော်သည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် တပ်မတော်နှင့်အတူ ပြည်ပရန်သူ ကျူးကျော်မှုကို လက်တွဲ ခုခံတိုက်ခဲ့သကဲ့သို့ နောက်နောင်တွင်လည်း ပြည်ပရန်သူ ဝင်ရောက် ကျူးကျော်မှုများနှင့် ကြုံတွေ့သည့်အခါတွင် ဤကဲ့သို့ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ” ဝ ” အဖွဲ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်သည်။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*