ျမန္မာႏိုင္ငံမွႏြမ္းပါးသည့္ကေလးမ်ားအတြက္ oBike ႏွင့္ Ofo စက္ဘီးမ်ားဝယ္ယူသည့္ စြန္ ့ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္

မႏၱေလးတြင္ၾကီးျပင္းခဲ့သူျဖစ္ကာ မႏၱေလးႏွင့္စစ္ကိုင္းတြင္ စက္ဘီးမ်ားကို စတင္ျဖန္ ့ျဖဴ းေပးရန္ စီစဥ္ထား

(စင္ကာပူ Today Online မွ စင္သီယာခ်ဴ း၏ ေဆာင္းပါးကို ဆီေလ်ာ္စြာ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္)

ယမန္ႏွစ္က စင္ကာပူေစ်းကြက္အတြင္းမွ စက္ဘီးအငွားကုမၸဏီ oBike ထြက္ခြာသြားသည့္အခ်ိ္န္တြင္ ပန္းျခံအတြင္းႏွင့္အမ်ားျပည္သူပိုင္ေနရာမ်ားမွ စက္ဘီးမ်ား အေဖာ္ကင္းမဲ့ထီးတည္းက်န္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့စြန္ ့ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ မိုက္ခ္သန္းထြန္းဝင္းအတြက္မူ အဆိုပါအေျခအေနက အမွိုက္မ်ားကို ရတနာမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည့္ ျပီးျပည့္စံုေသာအခြင့္အလမ္းျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။

” တကယ္လို ့မ်ား ဒီစက္ဘီးေတြကို ေက်းရြာေတြက ဆင္းရဲတဲ့ေက်ာင္းသားေတြအတြက္မ်ား ျဖန္ ့ျဖဴ းေပးႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ သူတို ့ေတြ စက္ဘီးစီးျပီး ေက်ာင္းတက္လို ့ရမွာပဲ”‘ဟုလည္း သူ( မိုက္ခ္သန္းထြန္းဝင္း ) ေတြးမိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွႏြမ္းပါးသည့္ကေလးမ်ားအတြက္ oBike ႏွင့္ Ofo စက္ဘီးမ်ားဝယ္ယူသည့္ စြန္ ့ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ 1

မစၥတာသန္းက ၃၃ ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္သည္။ မႏၱေလးတြင္ ေမြးဖြား ျကီးျပင္းခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားဘဝကလည္း လမ္းေလွ်ာက္၍ ေက်ာင္းတက္ခဲ့ရသူျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအခ်ိဳ ့ေသာေက်းလက္ေဒသမ်ားသို ့ခရီးထြက္ခဲ့ရာတြင္ မေျပာင္းလဲေသးသည့္ အရာမ်ားရွိေနသည္ကိုလည္း ျမင္ေတြ ့ခဲ့ရသည္။ ေက်းလက္ေဒသရြာမ်ားမွကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသြားတက္ရာတြင္ နာရီဝက္မွ တစ္နာရီၾကာအထိ လမ္းေလွ်ာက္သြားေနရသည့္ ခက္ခဲေသာအေျခအေနမ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ ့ခဲ့ရသည္ဟု မိုက္ခ္သန္းထြန္းဝင္းက Today Online ကိုေျပာသည္။

” တကယ္လို ့သူတို ့ရဲ ့ေက်ာင္းသြားခ်ိ္န္ကို က်ြန္ေတာ္တို ့ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့ရင္ သူတို ့ေလးေတြ စာက်က္ခ်ိန္ပိုရလာမယ္။ ဗဟုသုတေတြပိုရလာမယ္။ သူတို ့ေတြရဲ ့ ႏြမ္းပါးမွု ့ကေနလြတ္ေျမာက္ဖို ့လည္း အခြင့္အေရး ပိုရလာႏိုင္တယ္လို ့က်ြန္ေတာ္ေတြးမိခဲ့တယ္” ဟု မိုက္ခ္က ဆိုသည္။

ထိုကဲ့သို ့အေတြးႏွင့္အတူ Lesswalk ကို ယခု ၂၀၁၉ မတ္လအတြင္းက စတင္ခဲ့သည္။ စင္ကာပူတြင္လုပ္ငန္းမ်ားရပ္တန္ ့ကာ ေစ်းကြက္မွျပန္ထြက္သြားသည့္ oBike ႏွင့္ Ofo စက္ဘီးအငွားကုမၸဏီမ်ားမွစက္ဘီးမ်ားကို ဝယ္ယူကာ ရန္ကုန္သို ့သေဘၤာျဖင့္တင္ပို ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေက်းလက္ေဒသမ်ားမွဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ားထံသို ့မျဖန္ ့ျဖဴ းေပးမီ စက္ဘီးမ်ားကို ျပန္လည္မြမ္းမံျပင္ဆင္ေပးသြားမည္လည္း ျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္မြမ္းမံျပီးသည့္စက္ဘီးမ်ားကို မႏၱေလးႏွင့္စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ စတင္ကာ ျဖန္ ့ျဖဴ းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

မစၥတာသန္းမွာ အသက္ ၈ ႏွစ္အရြယ္ကတည္းမွစကာ ၄င္း၏ ပညာေရးသင္ၾကားမွု ့အမ်ားစုကို စင္ကာပူတြင္
ျဖတ္သန္းသင္ၾကားခဲ့ရသူျဖစ္သည္။

ဗစ္တိုးရီးယားေက်ာင္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သလို တီးမားဆက္ခ္ဂ်ဴ နီယာေကာလိပ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည့္ မစၥတာသန္းမွာ နန္ယန္းနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ စီးပြားေရးဆိုင္ရာဒီဂရီတစ္ခုရရွိခဲ့ျပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို ့ ၂၀၁၁ တြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့ကာ ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ မ်ားစြာေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ BOD Tech Ventures ကုမၸဏီကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ခရီးသြားျခင္းမွစကာ အစားအေသာက္ျဖန္ ့ျဖဴ းမွု ့မ်ားႏွင့္ e-commerce မ်ားကို အြန္လိုင္းမွလုပ္ကိုင္ေနသည့္ မ်ားစြာေသာ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွႏြမ္းပါးသည့္ကေလးမ်ားအတြက္ oBike ႏွင့္ Ofo စက္ဘီးမ်ားဝယ္ယူသည့္ စြန္ ့ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ 2

စက္ဘီးစီးေရ ၁၀,၀၀၀ ကို ဝယ္ယူ
———— ————————–

လြန္ခဲ့သည့္ ၃ လအတြင္း၌ စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွားမွ စက္ဘီးစီးေရ ၁၀,၀၀၀ ကို မစၥတာသန္းက ဝယ္ယူခဲ့သည္။ ၄င္းတို ့အနက္ အစီးေရ ၄,၀၀၀ ကို ဂိုေထာင္ရွင္းသည့္ ကုန္ေလွာင္ရံုမ်ားႏွင့္စင္ကာပူတြင္ေလလံဆြဲ၍ဝယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ စက္ဘီးအမ်ားစုကလည္း oBike ႏွင့္ Ofo တို ့၏ အသံုးမျပဳသည့္စက္ဘီးအမ်ားစုျဖစ္သည္။ စက္ဘီးမ်ားအတြက္တန္ဖိုးကို မည္ေရြ ့မည္မွ်ေပး၍ ဝယ္ခဲ့ရသည္ဆိုသည္ကိုမူ မစၥတာသန္းက အတိအက်ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမရွိေပ။ ပ်မ္းပ်ျခင္းအားျဖင့္ စက္ဘီးတစ္စီးလွ်င္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၀ စီမွ်သာကုန္က်ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။စက္ဘီး ၅၀၀၀ ကို ၄င္း၏ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးမ်ားစိုက္ထုတ္အသံုးျပဳခဲ့ျပီး က်န္တစ္ဝက္ကိုမူ GS–Kixx Oil, Daung Capital ႏွင့္ IME Group တို ့က ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

ကုန္က်စားရိတ္အားလံုးကို က်ခံရန္ျပင္ဆင္ထားျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္း၏ Lesswalk လွုပ္ရွားမွု ့အစီအစဥ္ကို ၾကားသိခဲ့ၾကျပီးေနာက္ အခ်ိဳ ့ေသာ အရင္းႏွီးဆံုးမိတ္ေဆြသူငယ္ ခ်င္းမ်ားက စပြန္ဆာမ်ားအျဖစ္ပူးေပါင္းပါဝင္လာၾကျခင္းျဖစ္ သည္ဟုလည္း မစၥတာသန္းကToday Online ကို ဖြင့္ဟသည္။

” ဒီ Lesswalk လွုပ္ရွားမွု ့မွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကတဲ့စပြန္ဆာအမ်ားစုက က်ြန္ေတာ့္ရဲ ့အရင္းႏွီးဆံုးမိတ္ေဆြေတြပါ။သူတို ့ ့က ဒီအစီအစဥ္ကို အျပည့္အဝယံုၾကည္ၾကတယ္ေလ ” ဟု မစၥတာသန္းက ေျပာသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံသို ့ခရီးသြားခဲ့ျခင္း
———————- ——–

oBike က စင္ကာပူႏွင့္ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမ်ားမွ စာရင္းရွင္းထြက္ခြာသြားသည့္အခ်ိန္တစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံ၌ စက္ဘီးသင္းခ်ိဴဳင္းၾကီးရွိေနသည္ကို မစၥတာသန္း ဖတ္ရူ ့ခဲ့ရသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ငွားရမ္းသည့္စက္ဘီးမ်ားကို အလြန္အက်ံြထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္း၊အျခား စက္ဘီးငွားရမ္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ေစ်းကြက္ယွဥ္ျပိဳင္ေနရမွု ့မ်ားအရ အသံုးမျပဳေတာ့သည့္ စက္ဘီးမ်ားစြာ စုပံုေနသည္ကို သိရွိခဲ့သည္။

” တရုတ္က စက္ဘီးပံုၾကီးကိုေတြ ့ေတာ့ က်ြန္ေတာ္ တကယ့္ကို ဖ်တ္ဖ်တ္လူးေနတာပါပဲဗ်ာ”ဟုလည္း ၄င္းက ျပန္အမွတ္ရစြာ ေျပာျပသည္။

မစၥတာသန္းမွာ တရုတ္စက္ဘီးသင္းခ်ိဳင္းမ်ားမွ စက္ဘီးအခိိ်ိဳ ့ကိုဝယ္ယူရန္ ျပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္းက တရုတ္သို ့ခရီးထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အဲ့ဒီမွာ က်ြန္ေတာ္ေတြ ့ရတာက စက္ဘီးေတြအမ်ားၾကီးပါပဲ။ အစီးေရ ၃၀၀၀၀ ကေန ၅၀၀၀၀ ေလာက္ကို ဒီအတိုင္း စုျပံဳထားတာပါ။ တကယ့္ကို အံ့ၾသစရာပါ။ တစ္ခ်ိဳ ့စက္ဘီးေတြဆို တကယ့္ကို ေကာင္းေနပါေသးတယ္။ ဘရိတ္ျပားေတြဆို တကယ့္ဘရန္းနယူးအသစ္ပဲ။ တခ်ိဳ ့ကေတာ့နည္းနည္း သံုးျပီးသားေတြေပါ့” ဟု မစၥတာသန္းက ဆိုသည္။

ထို ့အတူ “စဥ္းစားမိတာကေတာ့ ဒီစက္ဘီးေတြကို တစ္စစီျပန္လုပ္ဖို ့အတြက္ ရီဆိုင္ကယ္ ကုမၸဏီေတြကို စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၁ေဒၚလာ၊ ၁၄ ေဒၚလာေလာက္နဲ ့ျပန္ေရာင္းၾကတာပါ။ က်ြန္ေတာ့အျမင္ကေတာ့ တကယ့္ကို အေလအလြင့္ျဖစ္တယ္လို ့ထင္တယ္။ ဒီစက္ဘီးေတြကို နဂိုမူလအတိုင္းေအာ္ရီဂ်င္နယ္ ထုတ္လုပ္မွု ့ကုန္က်စားရိတ္က အမ်ားၾကီးေလ” ဟုလည္း ဆိုခဲ့သည္။

” လူအေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ စက္ဘီးငွားျပသာနာမွာပဲ စိတ္ဝင္စားၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ လူအမ်ားစုကလည္း စက္ဘီးတစ္စီးရွိဖို ့ေတာင္ မခ်မ္းသာၾကဘူး။ အခုလိုမ်ိဳး စက္ဘီးေတြက သံတိုသံစအေဟာင္းပံု သင္းခိိ်ဳင္းထဲေရာက္ေနတာကို ဖတ္ရေတာ့ ဆြံ ့အံ့တာေပါ့”ဟုလည္းဆိုသည္။ သို ့ေသာ္ အဆိုပါတရုတ္စက္ဘီးသင္းခ်ိဳင္းမွစက္ဘီးတစ္စီးကိုမွ် မစၥတာသန္း မရရွိခဲ့ေပ။

မတ္လအတြင္းကမူ မစၥတာသန္း၏ စင္ကာပူမွမိတ္ေဆြမ်ားက ဆက္သြယ္လာၾကသည္။ AnyWheel စက္ဘီးငွားကုမၸဏီကိုတည္ေထာင္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မစၥတာေဌးေအာင္က ဆက္သြယ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ စင္ကာပူတြင္ oBike ႏွင့္Ofo တို ့၏ စက္ဘီးမ်ားကို ဂိုေထာင္ရွင္းစနစ္ျဖင့္ေလလံတင္ပြဲရွိသည္ဟု သတင္းေပးေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စင္ကာပူတြင္ေလလံတင္ေရာင္းခ်မည့္စက္ဘီးမ်ား၏အရည္အေသြးက တရုတ္တြင္ေတြ ့ရွိခဲ့သည့္ စက္ဘီးမ်ား၏ အေျခအေနထက္ မ်ားစြာသာလြန္ ပိုေကာင္းသည္ကိုလည္း မစၥတာသန္း သိရွိခဲ့သည္

“ဒါက ဘဝမွာ တစ္ခါၾကံဳတဲ့ အခြင့္အေရးေကာင္းပါ။ စက္ဘီးေတြကို ရီဆိုင္ကယ္ျပန္လုပ္ဖို ့ျပန္ပို ့ရမယ့္ကုန္က်စားရိတ္ေတြထက္စာရင္ သူတို ့ရဲ ျပသာနာ(စက္ဘီးမ်ား) ကို က်ြန္ေတာ့ဆီ သူတို ့က ပုတ္ထုတ္ခ်င္တာေပါ့” ဟုလည္း ရီေမာလ်က္ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါစက္ဘီးမ်ားမွာ အလြန္ ေကာင္းေနဆဲျဖစ္ျပီး ေစ်းေပါေပါျဖင့္ ရလိုက္ျခင္းဟုလည္း အေလးအနက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွႏြမ္းပါးသည့္ကေလးမ်ားအတြက္ oBike ႏွင့္ Ofo စက္ဘီးမ်ားဝယ္ယူသည့္ စြန္ ့ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ 3

ေငြေၾကးပိုမိုသံုးစြဲ
—————–

စက္ဘီးမ်ားကို ရယူရန္ႏွင့္သေဘၤာတင္ပို ့မွု ့ကိစၥမ်ားအတြက္မူ စိန္ေခၚမွု ့မ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

” ပထမဆံုး စက္ဘီးေတြဝယ္ဖို ့လုပ္ေတာ့ ဥပေဒပိုင္းအရ  စိန္ေခၚမွု ့အမ်ားအျပားၾကံဳခဲ့တယ္။ စက္ဘီးေတြရဲ အမွတ္တံဆိပ္ေတြကို ျဖဳတ္ခိုင္းတာ၊သတ္မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း ေငြေပးေဆာင္ရတာေတြေပါ့” ဟုဖြင့္ဟသည္။

ထို ့အတူ ” တစ္ျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ က်ြန္ေတာ္တို ့ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ့ စက္ဘီးေတြကို လွဴ ရတဲ့ က်ြန္ေတာ့္ရဲ ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အရာရွိအေတာ္မ်ားမ်ားက ေမးၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လို ့လည္း ဆိုေတာ့ စက္ဘီးေတြက အသစ္အတိုင္းပဲေလ။ ဒီစက္ဘီးေတြကို ဘယ္ေလာက္ေပးဝယ္ခဲ့ရလဲ၊ မ်ားလွတဲ့ အေကာက္ခြန္ကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္လာခဲ့လည္း ဆိုတာေတြကို ေမးၾကတာပါ” ဟု ဆိုသည္။

အေကာက္ခြန္မ်ားျပသာနာမ်ားအဆင္ေျပသြားေစရန္အတြက္ ပိုက္ဆံ ေထာင္ေသာင္းခ်ီ၍ေပးခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ဇြန္လပထမသီတင္းပတ္အတြင္း၌ပင္ ပထမအသုတ္အျဖစ္ oBike စက္ဘီး ၃၃၀၀ ကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါစက္ဘီးမ်ားမွာ မေလးရွားမွ ရန္ကုန္သို ့တင္ပို ့သည့္ စက္ဘီးမ်ားျဖစ္သည္။

ဇြန္ ၅ (ယေန ့) တြင္လည္း စင္ကာပူမွေရာက္လာမည့္ စက္ဘီးအစီး ၁၀၀၀ ပါ သေဘၤာဆိုက္ကပ္လာမည္ဟု
မစၥတာသန္းက ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

ေက်းရြာမ်ားရွိ လိုအပ္ေနသည့္ကေလးမ်ားသို ့စက္ဘီးမ်ားကို မျဖန္ ့ျဖဴ းမီ မြမ္းမံျပင္ဆင္ေပးသြားရန္လည္းစီစဥ္ထားသည္။

” ရြာေတြမွာေနထိုင္သူေတြက သူတို ့ရဲ ့အခ်ိန္အမ်ားစုကို ညီေလး၊ညီမေလးေတြနဲ ့ ကုန္ဆံုးၾကတာပါ။ ဒီအတြက္ ကယ္ရီယာခံုတပ္ဖို ့စီစဥ္ထားတယ္။ ဒါဆို သူတို ့ေလးေတြ ေက်ာင္းအတူတူသြားလို ့ရတာေပါ့” ဟု မစၥတာသန္းကဆိုသည္။

ေက်းလက္ေနလူထုႏွင့္ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ အခ်ိဳ ့ေသာစက္ဘီးမ်ားမွ ဆိုလာျပားမ်ားႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ေသာ့ခတ္စနစ္မ်ားကို ျဖဳတ္ကာ လူကိုယ္တိုင္ခတ္ရသည့္ ေသာ့မ်ားကို ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ေပးရန္လည္း စီစဥ္ထားသည္။

သေဘၤာတင္စားရိတ္၊ ျပဳျပင္မြမ္းမံမွု ့ႏွင့္ျဖန္ ့ျဖဴ းစားရိတ္မ်ားအပါအဝင္ စက္ဘီးတစ္စီးခ်င္းစီ၏ ကုန္က်စားရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅ ေဒၚလာမွ ၄၀ အၾကားရွိလိမ့္မည္ဟုလည္း မစၥတာသန္းက ခန္ ့မွန္းခဲ့သည္။

” က်ြန္ေတာ္ ေငြသံုးမယ္ဆို ဒီထက္ပိုသံုးလို ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီစက္ဘီးေတြက အလဟသျဖစ္မယ့္အစား တခ်ိဳ ့သူေတြအတြက္ အသံုးဝင္သြားေစတာက ပိုေကာင္းပါတယ္” ဟုလည္း ဆိုခဲ့သလို ယခု ဇြန္လမကုန္မီ လက္က်န္စက္ဘီး ၆၇၀၀ ကို လက္ခံရရွိကာ ေက်းလက္ေဒသမွမိသားစုမ်ားသို ့ စတင္ျဖန္ ့ျဖဴးႏိုင္ရန္ မစၥတာမိုက္ခ္သန္းထြန္းဝင္းက ေမွ်ာ္လင့္ေနေပသည္။ The Ladies News