ေသဆံုးသူ ရွိလာသည့္ ဆိုင္ကလုန္း ဖန္နီႏွင့္ ဩရိႆ ျပည္နယ္ ရင္ဆိုင္ေနၾက မုန္တိုင္းမ်ား

ဆိုင္ကလုန္းဖန္နီသည္ယေန ့(ေမ ၃ ) ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္
နံနက္ ၉ နာရီမွစ၍ ဩရိႆ ျပည္နယ္ပူရီျမိဳ ့နားမွျဖတ္သန္းဝင္ေရာက္ေနျပီျဖစ္။ ပူရီျမိဳ ့တြင္ တစ္နာရီေလတိုက္ႏွုန္း ၁၄၅ ကီလိုမီတာအထိရွိခဲ့ကာ အျမင့္ဆံုးေလတိုက္ႏွုန္းမွာ တစ္နာရီ ၁၈၀ ကီလိုမီတာမွ ၂၀၀ အၾကားသို ့ေရာက္ႏိုင္ျပီး လူအမ်ားႏွင့္၄င္းတို ့၏ပိုင္ဆိုင္မွု ့မ်ားကို အၾကီးအက်ယ္ပ်က္စီးဆံုးရွံုးမွု ့ျဖစ္ေစႏိုင္ဟု အစိုးရက သတိေပးထား။

ေသဆံုးသူ ရွိလာသည့္ ဆိုင္ကလုန္း ဖန္နီႏွင့္ ဩရိႆ     ျပည္နယ္ ရင္ဆိုင္ေနၾက မုန္တိုင္းမ်ား 1

အိႏၵိယကမ္းရိုးတန္းေစာင့္တပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ားႏွင့္ေရတပ္စစ္သေဘၤာ ၁၃ စင္းက ကူညီကယ္ဆယ္သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Vishakhapatnam တြင္ အသင့္ေစာင့္ဆိုင္းေန။

အလြန္ ့အလြန္ျပင္းထန္သည့္ ဆိုင္ကလုန္းဖန္နီမွာ ေျမာက္ႏွင့္အေရွ ့ေျမာက္ဘက္သို ့ဆက္လက္ေရြ ့လ်ားမည္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ ၆ နာရီအတြင္း အလြန္ ့အလြန္အားေကာင္းရာမွ အလြန္အားေကာင္းသည့္ မုန္တိုင္းအျဖစ္သို ့အားေပ်ာ့ေျပာင္းလည္းသြားမည္ဟု ခန္ ့မွန္းထား။

ေသဆံုးသူ ရွိလာသည့္ ဆိုင္ကလုန္း ဖန္နီႏွင့္ ဩရိႆ     ျပည္နယ္ ရင္ဆိုင္ေနၾက မုန္တိုင္းမ်ား 2

ဩရိႆ ျပည္နယ္အတြင္း အႏၱရာယ္ရွိသည့္ေဒသမ်ားမွ လူေပါင္း ၁.၁ သန္းဝန္းက်င္ကို ေရြ ့ေျပာင္းေပးထားျပီးျဖစ္။ ဩရိႆ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ နာဗင္ပတ္နစ္ခ္က ေရြ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေနစရာတဲမ်ားဖန္တီးေပးထားျပီးျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားထား။ ယေန ့(ေသာၾကာ)တြင္ ေနအိမ္အျပင္မထြက္ၾကရန္လည္း ျပည္သူမ်ားကို တိုက္တြန္းထား။ ေရြ ့ေျပာင္းေပးထားသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အစားအေသာက္မ်ား ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေရသန္ ့ဘူးမ်ားကိုလည္း ခြဲေဝေပးထားျပီးျဖစ္။

ေသဆံုးသူ ရွိလာသည့္ ဆိုင္ကလုန္း ဖန္နီႏွင့္ ဩရိႆ     ျပည္နယ္ ရင္ဆိုင္ေနၾက မုန္တိုင္းမ်ား 3

ဩရိႆ ျပည္နယ္အတြင္းမွ ရထားမ်ား ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းမ်ားႏွင့္ ေလဆိပ္မ်ား ျပတ္ေတာက္။ ပူရီႏွင့္အန္ဒရာပရာဒက္ရွ္မွဘူဘန္နီရွ္ဝါသို ့လာသည့္ရထားမ်ားရပ္တန္ ့ထားရ။ နယူးေဒလီႏွင့္မြန္ဘိုင္းသို ့သြားမည့္ရထားမ်ားကိုလည္း ရပ္တန္ ့ထားရ။ ဘူဘန္နီရွ္ဝါေလဆိပ္ကို ၾကာသပေတးညကတည္းက ပိတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္။

ပူရီျမိဳ ့တြင္ အျမင့္ဆံုးေလတိုက္ႏွုန္းမွာ တစ္နာရီ ၂၄၀ ကီလိုမီတာမွ ၂၄၅ ကီလိုမီတာ (၁၄၉ မိုင္မွ ၁၅၂ မိုင္)
အထိရွိႏိုင္သည္ဟု အိႏၵိယမိုးဇလမွ သတင္းေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထား။ ဩရိႆ ျပည္နယ္ကမ္းရိုးတန္းတြင္ အလြန္ ့အလြန္ျပင္းထန္သည့္ မိုးၾကီးေလၾကီး က်မည္ဟု သတိေပးထား။

ဩရိႆ ျပည္နယ္တြင္ ၁၉၉၉ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ က ယခုကဲ့သို ့ အင္အားျပင္း မုန္တိုင္းျဖစ္သည့္ Odisha စူပါဆိုင္ကလုန္းဝင္ေရာက္ခဲ့ကာ လူေပါင္း ၁၀၄၀၅ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု အိႏၵိယမိုးဇလစာရင္းမ်ားက ေဖာ္ျပ။ အခ်ိဳ ့ကမူ ေသဆံုးသူ ၃၀၀၀၀ နီးပါးရွိခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပ။

ေသဆံုးသူ ရွိလာသည့္ ဆိုင္ကလုန္း ဖန္နီႏွင့္ ဩရိႆ     ျပည္နယ္ ရင္ဆိုင္ေနၾက မုန္တိုင္းမ်ား 4

အဆိုပါ စူပါဆိုင္ကလုန္း Odisha မွာ တစ္မိနစ္ႏွင့္၃မိနစ္ေလတိုက္ႏွုန္း ၁၆၀ မိုင္( ၂၆၀ ကီလိုမီတာ )အထိရွိခဲ့ျပီး အိႏၵိယသမုဒၵရာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မုန္တိုင္းမ်ားအနက္ အဆိုးရြားဆံုးမုန္တိုင္းျဖစ္ခဲ့ျပီး Category အဆင့္ ၅သတ္မွတ္ခဲ့ရ။

၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာ ၄ က ဩရိႆ ျပည္နယ္ကိုဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ ဆိုင္ကလုန္း Phailin သည္လည္း ၃မိနစ္ေလတိုက္ႏွုန္း ၁၃၀ မိုင္ႏွင့္ တစ္မိနစ္ေလတိုက္ႏွုန္း ၁၆၀ မိုင္ရွိခဲ့ကာ Category အဆင့္ ၅သတ္မွတ္ခဲ့ရျပီး လူေပါင္း ၄၅ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္ဟု အိႏၵိယမိုးဇလစာရင္းမ်ားက ေဖာ္ျပ။

ယခု ဖန္နီဆိုင္ကလုန္းမွာ ေနာက္ဆံုး ၅ ႏွစ္အတြင္း
ဩရိႆ ျပည္နယ္သို ့ဝင္ေရာက္သည့္အဆိုးရြားဆံုး
ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းျဖစ္။

ေနာက္ဆံုးသတင္းအရ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွ အသက္ၾကီးသည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွာ ႏွလံုးေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားသလို သတိေပးထားသည့္ၾကားမွအျပင္ထြက္သည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးလည္း သစ္ပင္ပိ၍ေသဆံုးသြားသည္ဟု ဩရိႆ ျပည္နယ္အထူးကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မရွင္နာမင္းၾကီး Bishnupada Sethi က AFP ကိုေျပာၾကားျခင္းအား အဲလ္ ဂ်ာဇီးယားမွ ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပ။

မုန္တိုင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ ေသဆံုးသူ ၂ ဦးရွိလာျပီး သစ္ပင္မ်ားလဲျပိဳကာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးလိုင္းျပတ္ေတာက္မွု ့မ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚ။ အခ်ိဳ ့အိႏၵိယျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားကမူ ေသဆံုးသူ ၆ ဦးရွိလာျပီဟု ေဖာ္ျပ။

Sources>> The Ladies News

 

Unicode Version ျဖင့္ဖတ္ရန္

 

ဆိုင်ကလုန်းဖန်နီသည်ယနေ ့(မေ ၃ ) ဒေသစံတော်ချိန်
နံနက် ၉ နာရီမှစ၍ ဩရိဿ ပြည်နယ်ပူရီမြို ့နားမှဖြတ်သန်းဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်။ ပူရီမြို ့တွင် တစ်နာရီလေတိုက်နှုန်း ၁၄၅ ကီလိုမီတာအထိရှိခဲ့ကာ အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာ တစ်နာရီ ၁၈၀ ကီလိုမီတာမှ ၂၀၀ အကြားသို ့ရောက်နိုင်ပြီး လူအများနှင့်၄င်းတို ့၏ပိုင်ဆိုင်မှု ့များကို အကြီးအကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ့ဖြစ်စေနိုင်ဟု အစိုးရက သတိပေးထား။

အိန္ဒိယကမ်းရိုးတန်းစောင့်တပ်ဖွဲ ့ဝင်များနှင့်ရေတပ်စစ်သင်္ဘော ၁၃ စင်းက ကူညီကယ်ဆယ်သယ်ယူပို ့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Vishakhapatnam တွင် အသင့်စောင့်ဆိုင်းနေ။

အလွန် ့အလွန်ပြင်းထန်သည့် ဆိုင်ကလုန်းဖန်နီမှာ မြောက်နှင့်အရှေ ့မြောက်ဘက်သို ့ဆက်လက်ရွေ ့လျားမည်ဖြစ်ပြီး နောက် ၆ နာရီအတွင်း အလွန် ့အလွန်အားကောင်းရာမှ အလွန်အားကောင်းသည့် မုန်တိုင်းအဖြစ်သို ့အားပျော့ပြောင်းလည်းသွားမည်ဟု ခန် ့မှန်းထား။

ဩရိဿ ပြည်နယ်အတွင်း အန္တရာယ်ရှိသည့်ဒေသများမှ လူပေါင်း ၁.၁ သန်းဝန်းကျင်ကို ရွေ ့ပြောင်းပေးထားပြီးဖြစ်။ ဩရိဿ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် နာဗင်ပတ်နစ်ခ်က ရွေ ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များအတွက် နေစရာတဲများဖန်တီးပေးထားပြီးဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားထား။ ယနေ ့(သောကြာ)တွင် နေအိမ်အပြင်မထွက်ကြရန်လည်း ပြည်သူများကို တိုက်တွန်းထား။ ရွေ ့ပြောင်းပေးထားသည့် ဒုက္ခသည်များအတွက် အစားအသောက်များ ဆေးဝါးများနှင့် ရေသန် ့ဘူးများကိုလည်း ခွဲဝေပေးထားပြီးဖြစ်။

ဩရိဿ ပြည်နယ်အတွင်းမှ ရထားများ ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများနှင့် လေဆိပ်များ ပြတ်တောက်။ ပူရီနှင့်အန်ဒရာပရာဒက်ရှ်မှဘူဘန်နီရှ်ဝါသို ့လာသည့်ရထားများရပ်တန် ့ထားရ။ နယူးဒေလီနှင့်မွန်ဘိုင်းသို ့သွားမည့်ရထားများကိုလည်း ရပ်တန် ့ထားရ။ ဘူဘန်နီရှ်ဝါလေဆိပ်ကို ကြာသပတေးညကတည်းက ပိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်။

ပူရီမြို ့တွင် အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာ တစ်နာရီ ၂၄၀ ကီလိုမီတာမှ ၂၄၅ ကီလိုမီတာ (၁၄၉ မိုင်မှ ၁၅၂ မိုင်)
အထိရှိနိုင်သည်ဟု အိန္ဒိယမိုးဇလမှ သတင်းပေးချက်ထုတ်ပြန်ထား။ ဩရိဿ ပြည်နယ်ကမ်းရိုးတန်းတွင် အလွန် ့အလွန်ပြင်းထန်သည့် မိုးကြီးလေကြီး ကျမည်ဟု သတိပေးထား။

ဩရိဿ ပြည်နယ်တွင် ၁၉၉၉ အောက်တိုဘာ ၂၅ က ယခုကဲ့သို ့ အင်အားပြင်း မုန်တိုင်းဖြစ်သည့် Odisha စူပါဆိုင်ကလုန်းဝင်ရောက်ခဲ့ကာ လူပေါင်း ၁၀၄၀၅ဦး သေဆုံးခဲ့သည်ဟု အိန္ဒိယမိုးဇလစာရင်းများက ဖော်ပြ။ အချို ့ကမူ သေဆုံးသူ ၃၀၀၀၀ နီးပါးရှိခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြ။

အဆိုပါ စူပါဆိုင်ကလုန်း Odisha မှာ တစ်မိနစ်နှင့်၃မိနစ်လေတိုက်နှုန်း ၁၆၀ မိုင်( ၂၆၀ ကီလိုမီတာ )အထိရှိခဲ့ပြီး အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မုန်တိုင်းများအနက် အဆိုးရွားဆုံးမုန်တိုင်းဖြစ်ခဲ့ပြီး Category အဆင့် ၅သတ်မှတ်ခဲ့ရ။

၂၀၁၃ အောက်တိုဘာ ၄ က ဩရိဿ ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့သည့် ဆိုင်ကလုန်း Phailin သည်လည်း ၃မိနစ်လေတိုက်နှုန်း ၁၃၀ မိုင်နှင့် တစ်မိနစ်လေတိုက်နှုန်း ၁၆၀ မိုင်ရှိခဲ့ကာ Category အဆင့် ၅သတ်မှတ်ခဲ့ရပြီး လူပေါင်း ၄၅ ဦးသေဆုံးခဲ့သည်ဟု အိန္ဒိယမိုးဇလစာရင်းများက ဖော်ပြ။

ယခု ဖန်နီဆိုင်ကလုန်းမှာ နောက်ဆုံး ၅ နှစ်အတွင်း
ဩရိဿ ပြည်နယ်သို ့ဝင်ရောက်သည့်အဆိုးရွားဆုံး
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်။

နောက်ဆုံးသတင်းအရ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှ အသက်ကြီးသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးမှာ နှလုံးရောဂါကြောင့် သေဆုံးသွားသလို သတိပေးထားသည့်ကြားမှအပြင်ထွက်သည့် အမျိုးသားတစ်ဦးလည်း သစ်ပင်ပိ၍သေဆုံးသွားသည်ဟု ဩရိဿ ပြည်နယ်အထူးကယ်ဆယ်ရေးကော်မရှင်နာမင်းကြီး Bishnupada Sethi က AFP ကိုပြောကြားခြင်းအား အဲလ် ဂျာဇီးယားမှ ထပ်ဆင့်ဖော်ပြ။

မုန်တိုင်းနှင့်ဆက်နွယ်၍ သေဆုံးသူ ၂ ဦးရှိလာပြီး သစ်ပင်များလဲပြိုကာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးလိုင်းပြတ်တောက်မှု ့များ စတင်ဖြစ်ပေါ်။ အချို ့အိန္ဒိယပြည်တွင်းမီဒီယာများကမူ သေဆုံးသူ ၆ ဦးရှိလာပြီဟု ဖော်ပြ။

Sources>> The Ladies News